Τι τρέχει

Οι Εκθέσεις στο Φουγάρο

THE GALLERY Οι Εκθέσεις στο Φουγάρο
Σάββατο 14 Ιουλίου 2018Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018
THE GALLERY SHOP Οι Εκθέσεις στο Φουγάρο
Κάθε Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή

Η Μουσική στο Φουγάρο

Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ Η Μουσική στο Φουγάρο
Κυριακή 22 Ιουλίου 2018
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ Η Μουσική στο Φουγάρο
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018
LE CAFÉ Η Μουσική στο Φουγάρο
Κάθε Παρασκευή μετά τις 9 μμ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ Η Μουσική στο Φουγάρο
Σάββατο 4 Αυγούστου 2018
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ Η Μουσική στο Φουγάρο
Κυριακή 5 Αυγούστου 2018

Άλλες εκδηλώσεις

Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ Άλλες εκδηλώσεις
Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ Άλλες εκδηλώσεις
Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018
ΦΟΥΓΑΡΟ Άλλες εκδηλώσεις
Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018Κυριακή 12 Αυγούστου 2018

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο

Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018
daycamps 2018
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018