Τι τρέχει

ART @FOUGARO

ΦΟΥΓΑΡΟ ART @FOUGARO
Τρίτη έως Κυριακή
FOUGARO ATHENS 14 ART @FOUGARO
Πέμπτη 7 Νοέμβριος 2019Τρίτη 31 Μάρτιος 2020

MUSIC @FOUGARO

CAFÉBISTROT MUSIC @FOUGARO
Σάββατο 23 Νοεμβρίου
CAFÉBISTROT MUSIC @FOUGARO
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019

Το Βιβλίο στο FOUGARO

LIBRARY5 Το Βιβλίο στο FOUGARO
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου
NEWLIBRARY7 Το Βιβλίο στο FOUGARO
κάθε Σάββατο & Κυριακή

Το Σινεμά στο FOUGARO

CAFÉBISTROT Το Σινεμά στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη & Κυριακή

Τα Εργαστήρια στο FOUGARO

WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη | 5-6μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη | 6-7μμ
FOUGARO GALLERY Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Τετάρτη 20 Νοέμβριος 2019
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη | 7.30-9.30
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη & Σαββατοκύριακο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη από 3/10
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη & Σάββατο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Πέμπτη από 24/10
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη | 7-8μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή & Σάββατο
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή | 5-6μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε Παρασκευή
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή | 5-6.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο | 5-6μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο & Κυριακή
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο από 9/11
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο | 6-7.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο από 9/11
LIBRARY5 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε δεύτερη Κυριακή από 24 Νοεμβρίου
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 12.30-1.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 1.30-2.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 5-6.30μμ
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 7-8μμ
LIBRARY5 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Πέμπτη 14/11