Προηγούμενες Εκδηλώσεις

16 October 202128 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
2 October 202128 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY5
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
18 September 202118 June 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
17 September 202119 June 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
17 September 202118 June 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
15 September 202115 June 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
15 September 202115 June 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
15 September 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
10 June 20219 September 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
8 June 20217 September 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
robotics
4 June 202110 September 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
4 May 20211 June 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
3 October 202026 December 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
2 October 202028 May 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY5
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
crochet
4 September 202028 May 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
stamatari kids
11 August 202021 August 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
rollers
5 July 202012 July 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
clay
21 June 20202 August 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
comic
16 June 20201 September 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
ceramics