Προηγούμενες Εκδηλώσεις

8 January 202328 May 2023
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
17 November 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
14 October 202226 May 2023
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
8 October 20223 June 2023
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
1 October 202217 December 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
25 September 202225 December 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
16 September 202227 May 2023
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
16 September 202216 June 2023
ΝΑΥΠΛΙΟ
KIDS' LIBRARY
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
9 August 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
26 February 202227 February 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
24 February 20225 March 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
13 February 202220 February 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
13 February 202229 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
12 February 202228 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
12 February 202228 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
10 February 202228 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
9 February 202225 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
16 October 202113 November 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
6 October 202128 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
5 October 202130 November 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
23 September 202119 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
23 September 202126 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
23 September 202126 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
18 September 202128 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
17 September 202129 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
robotics
17 September 202129 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
17 September 20215 February 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
15 September 202125 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
15 September 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
15 September 20212 February 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
10 June 20219 September 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
4 June 202110 September 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
4 May 20211 June 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
3 October 202026 December 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
2 October 202028 May 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
crochet
4 September 202028 May 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
stamatari kids
11 August 202021 August 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
rollers
5 July 202012 July 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
clay
21 June 20202 August 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
comic
16 June 20201 September 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
ceramics