Προηγούμενες Εκδηλώσεις

6 Φεβρουαρίου 201626 Μαρτίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
6 Φεβρουαρίου 20162 Απριλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
3 Φεβρουαρίου 201618 Μαΐου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
16 Ιανουαρίου 201614 Απριλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
13 Ιανουαρίου 20169 Μαρτίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
10 Ιανουαρίου 201615 Μαΐου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
10 Ιανουαρίου 201619 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
9 Ιανουαρίου 201618 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
8 Ιανουαρίου 201617 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
8 Ιανουαρίου 201617 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
7 Ιανουαρίου 201616 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
7 Ιανουαρίου 201628 Απριλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
3 Ιανουαρίου 20165 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
2 Ιανουαρίου 201624 Ιανουαρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
6 Δεκεμβρίου 201527 Δεκεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
5 Δεκεμβρίου 201519 Δεκεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
5 Δεκεμβρίου 201513 Φεβρουαρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
4 Δεκεμβρίου 201520 Δεκεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
3 Δεκεμβρίου 201517 Δεκεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
3 Δεκεμβρίου 201519 Δεκεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
7 Νοεμβρίου 201514 Ιανουαρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
28 Οκτωβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
21 Οκτωβρίου 20159 Δεκεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
21 Οκτωβρίου 20159 Δεκεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
21 Οκτωβρίου 20159 Δεκεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
20 Οκτωβρίου 20153 Φεβρουαρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κεραμική στο Φουγάρο!
18 Οκτωβρίου 201515 Νοεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
17 Οκτωβρίου 201514 Νοεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
27 Σεπτεμβρίου 201513 Δεκεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
27 Σεπτεμβρίου 201513 Δεκεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
27 Σεπτεμβρίου 201529 Νοεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
26 Σεπτεμβρίου 201517 Οκτωβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
26 Σεπτεμβρίου 201528 Νοεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
25 Σεπτεμβρίου 201518 Δεκεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
25 Σεπτεμβρίου 201518 Δεκεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
24 Σεπτεμβρίου 201526 Νοεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
24 Σεπτεμβρίου 201526 Νοεμβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
27 Ιουνίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
27 Ιουνίου 201525 Ιουλίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
10 Ιουνίου 201529 Ιουλίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
8 Ιουνίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
7 Ιουνίου 201528 Ιουνίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
6 Ιουνίου 201528 Ιουνίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
4 Ιουνίου 201527 Ιουνίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
24 Μαΐου 201521 Ιουνίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
10 Μαΐου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
8 Μαΐου 201526 Ιουνίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
7 Μαΐου 201530 Μαΐου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
2 Μαΐου 201523 Μαΐου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
1 Μαΐου 20153 Μαΐου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO

Σελίδες