Προηγούμενες Εκδηλώσεις

15 Φεβρουαρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
13 Φεβρουαρίου 20207 Μαΐου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
6 Φεβρουαρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
4 Φεβρουαρίου 202026 Μαΐου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
1 Φεβρουαρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
31 Ιανουαρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
28 Ιανουαρίου 202015 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
18 Ιανουαρίου 202015 Φεβρουαρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
18 Ιανουαρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
11 Ιανουαρίου 202028 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
9 Ιανουαρίου 202025 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
9 Ιανουαρίου 202025 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
8 Ιανουαρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
21 Δεκεμβρίου 201924 Δεκεμβρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
12 Δεκεμβρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
1 Δεκεμβρίου 201926 Ιανουαρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
20 Νοεμβρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
19 Νοεμβρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
9 Νοεμβρίου 20196 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
9 Νοεμβρίου 201923 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
10 Οκτωβρίου 201919 Δεκεμβρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
4 Οκτωβρίου 201912 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
3 Οκτωβρίου 201926 Δεκεμβρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY5
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
3 Οκτωβρίου 201925 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
2 Οκτωβρίου 201923 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
2 Οκτωβρίου 201924 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
21 Σεπτεμβρίου 201927 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
21 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
20 Σεπτεμβρίου 201926 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
15 Σεπτεμβρίου 201928 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
15 Σεπτεμβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
15 Σεπτεμβρίου 201925 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
12 Σεπτεμβρίου 201925 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
8 Σεπτεμβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
8 Σεπτεμβρίου 201928 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
7 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
7 Σεπτεμβρίου 201927 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
6 Σεπτεμβρίου 201920 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
6 Σεπτεμβρίου 201925 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
6 Σεπτεμβρίου 201926 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
4 Σεπτεμβρίου 201923 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
4 Σεπτεμβρίου 201924 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
30 Αυγούστου 201931 Μαρτίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
26 Ιουλίου 201931 Ιουλίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
18 Ιουλίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
11 Ιουλίου 20198 Αυγούστου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
28 Ιουνίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
17 Ιουνίου 201930 Αυγούστου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
15 Ιουνίου 201916 Ιουνίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
10 Ιουνίου 20199 Αυγούστου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO

Σελίδες