Προηγούμενες Εκδηλώσεις

31 Μαΐου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
Το Θέατρο στο FOUGARO
4 Ιουλίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Θέατρο στο FOUGARO
16 Μαρτίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Το Θέατρο στο FOUGARO
1 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο FOUGARO
10 Ιουνίου 201711 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Θέατρο στο FOUGARO
2 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο FOUGARO
6 Μαΐου 20177 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο FOUGARO
11 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Θέατρο στο FOUGARO
8 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο FOUGARO
31 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο FOUGARO
25 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Θέατρο στο FOUGARO
animals carnival
17 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Θέατρο στο FOUGARO
10 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Θέατρο στο FOUGARO
30 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
Το Θέατρο στο FOUGARO
19 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Θέατρο στο FOUGARO
12 Νοεμβρίου 201613 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο FOUGARO
26 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Θέατρο στο FOUGARO
25 Απριλίου 201626 Απριλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Θέατρο στο FOUGARO
27 Μαρτίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Θέατρο στο FOUGARO
21 Φεβρουαρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Θέατρο στο FOUGARO
3 Ιανουαρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Θέατρο στο FOUGARO
23 Ιουλίου 201524 Ιουλίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Θέατρο στο FOUGARO
11 Ιουλίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Θέατρο στο FOUGARO
10 Ιουλίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Το Θέατρο στο FOUGARO
17 Ιουνίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Θέατρο στο FOUGARO
14 Ιουνίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Το Θέατρο στο FOUGARO
5 Ιουνίου 20157 Ιουνίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο FOUGARO
18 Απριλίου 201519 Απριλίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο FOUGARO
29 Μαρτίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο FOUGARO
27 Μαρτίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο FOUGARO
6 Φεβρουαρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο FOUGARO
28 Ιανουαρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Το Θέατρο στο FOUGARO
3 Οκτωβρίου 20144 Οκτωβρίου 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Το Θέατρο στο FOUGARO
19 Σεπτεμβρίου 201421 Σεπτεμβρίου 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Το Θέατρο στο FOUGARO
10 Σεπτεμβρίου 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Το Θέατρο στο FOUGARO
8 Σεπτεμβρίου 201414 Σεπτεμβρίου 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Το Θέατρο στο FOUGARO
9 Ιουλίου 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY5
Το Θέατρο στο FOUGARO
4 Ιουλίου 201413 Ιουλίου 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY5
Το Θέατρο στο FOUGARO
19 Ιουνίου 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Θέατρο στο FOUGARO
22 Ιουνίου 2013
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Το Θέατρο στο FOUGARO
27 Μαΐου 2013
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY5
Το Θέατρο στο FOUGARO
1821-1831...The gender process από την ομάδα Faux Raccord
24 Μαΐου 201326 Μαΐου 2013
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο FOUGARO