Προηγούμενες Εκδηλώσεις

4 Ιουλίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
2 Απριλίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
16 Μαρτίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
1 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
10 Ιουνίου 201711 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
2 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
6 Μαΐου 20177 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
11 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
8 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
31 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
25 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
animals carnival
17 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
10 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
30 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
19 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
12 Νοεμβρίου 201613 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
26 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
25 Απριλίου 201626 Απριλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
27 Μαρτίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
21 Φεβρουαρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
3 Ιανουαρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
23 Ιουλίου 201524 Ιουλίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
11 Ιουλίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
11 Ιουλίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
10 Ιουλίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
17 Ιουνίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
14 Ιουνίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
5 Ιουνίου 20157 Ιουνίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
18 Απριλίου 201519 Απριλίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
29 Μαρτίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
27 Μαρτίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
6 Φεβρουαρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
28 Ιανουαρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
3 Οκτωβρίου 20144 Οκτωβρίου 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
19 Σεπτεμβρίου 201421 Σεπτεμβρίου 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
10 Σεπτεμβρίου 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
8 Σεπτεμβρίου 201414 Σεπτεμβρίου 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
9 Ιουλίου 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
4 Ιουλίου 201413 Ιουλίου 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
19 Ιουνίου 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
22 Ιουνίου 2013
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
27 Μαΐου 2013
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
1821-1831...The gender process από την ομάδα Faux Raccord
24 Μαΐου 201326 Μαΐου 2013
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο