Προηγούμενες Εκδηλώσεις

15 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
15 Σεπτεμβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
15 Σεπτεμβρίου 201925 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
13 Σεπτεμβρίου 201914 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
MUSIC @FOUGARO
12 Σεπτεμβρίου 201925 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
8 Σεπτεμβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
8 Σεπτεμβρίου 201928 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
7 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
7 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
7 Σεπτεμβρίου 201927 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
7 Σεπτεμβρίου 201929 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Βιβλίο στο FOUGARO
6 Σεπτεμβρίου 201926 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
6 Σεπτεμβρίου 201925 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
6 Σεπτεμβρίου 201926 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
4 Σεπτεμβρίου 201923 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
4 Σεπτεμβρίου 201924 Ιουνίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
30 Αυγούστου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
25 Αυγούστου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
MUSIC @FOUGARO
24 Αυγούστου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
17 Αυγούστου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
17 Αυγούστου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
Το Ευ Ζην στο FOUGARO
14 Αυγούστου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
4 Αυγούστου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
MUSIC @FOUGARO
3 Αυγούστου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
3 Αυγούστου 20191 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Βιβλίο στο FOUGARO
28 Ιουλίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
MUSIC @FOUGARO
27 Ιουλίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
26 Ιουλίου 201931 Ιουλίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
20 Ιουλίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
19 Ιουλίου 201920 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY5
Το Σινεμά στο FOUGARO
18 Ιουλίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
14 Ιουλίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
MUSIC @FOUGARO
13 Ιουλίου 201928 Ιουλίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Βιβλίο στο FOUGARO
11 Ιουλίου 20198 Αυγούστου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
9 Ιουλίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
Το Ευ Ζην στο FOUGARO
5 Ιουλίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY5
Η Ποίηση στο FOUGARO
1 Ιουλίου 201931 Αυγούστου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Βιβλίο στο FOUGARO
29 Ιουνίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
29 Ιουνίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY5
Το Βιβλίο στο FOUGARO
28 Ιουνίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
25 Ιουνίου 201928 Ιουλίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Οι Εκθέσεις στο FOUGARO
21 Ιουνίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
MUSIC @FOUGARO
17 Ιουνίου 201930 Αυγούστου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
16 Ιουνίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
15 Ιουνίου 201916 Ιουνίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
15 Ιουνίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
10 Ιουνίου 20199 Αυγούστου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
7 Ιουνίου 201915 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ART @FOUGARO

Σελίδες