Προηγούμενες Εκδηλώσεις

29 June 202224 August 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
FOR KIDS
19 April 202228 April 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
FOR KIDS
28 June 20213 September 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
FOR KIDS
26 June 202127 June 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
FOR KIDS
10 October 202026 December 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
FOR KIDS
puppet
1 July 20209 September 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
FOR KIDS
puppet
29 June 202018 September 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
FOR KIDS
day camps 2020
25 March 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
FOR KIDS
1821
14 March 202021 June 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
FOR KIDS
outdoors
7 March 202029 March 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
FOR KIDS
book