Προηγούμενες Εκδηλώσεις

10 October 202026 December 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
FOR KIDS
puppet
1 July 20209 September 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
FOR KIDS
puppet
29 June 202018 September 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
FOR KIDS
day camps 2020
25 March 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
FOR KIDS
1821
14 March 202021 June 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
FOR KIDS
outdoors
7 March 202029 March 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
FOR KIDS
book