Προηγούμενες Εκδηλώσεις

6 Ιουλίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Ο Χορός στο Φουγάρο
22 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Ο Χορός στο Φουγάρο
28 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Ο Χορός στο Φουγάρο
25 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Ο Χορός στο Φουγάρο
28 Ιουνίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Ο Χορός στο Φουγάρο
27 Ιουνίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Ο Χορός στο Φουγάρο
13 Απριλίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Ο Χορός στο Φουγάρο
3 Ιουλίου 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Ο Χορός στο Φουγάρο
15 Ιουνίου 2013
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Ο Χορός στο Φουγάρο
7 Ιουνίου 201321 Ιουλίου 2013
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ο Χορός στο Φουγάρο
27 Απριλίου 201318 Μαΐου 2013
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ο Χορός στο Φουγάρο