Προηγούμενες Εκδηλώσεις

6 July 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Ο Χορός στο FOUGARO
22 June 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Ο Χορός στο FOUGARO
28 May 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Ο Χορός στο FOUGARO
25 March 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Ο Χορός στο FOUGARO
28 June 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Ο Χορός στο FOUGARO
27 June 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
Ο Χορός στο FOUGARO
13 April 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Ο Χορός στο FOUGARO
3 July 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Ο Χορός στο FOUGARO
15 June 2013
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
Ο Χορός στο FOUGARO
7 June 201321 July 2013
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY
Ο Χορός στο FOUGARO
27 April 201318 May 2013
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY
Ο Χορός στο FOUGARO