Προηγούμενες Εκδηλώσεις

14 Απριλίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
31 Μαρτίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
17 Μαρτίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ
Το Σινεμά στο Φουγάρο
3 Μαρτίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
17 Φεβρουαρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
3 Φεβρουαρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
3 Φεβρουαρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
20 Ιανουαρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
23 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
9 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
18 Νοεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Σινεμά στο Φουγάρο
4 Νοεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Σινεμά στο Φουγάρο
21 Οκτωβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Σινεμά στο Φουγάρο
4 Ιουλίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
HALL 2
Το Σινεμά στο Φουγάρο
12 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
25 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Σινεμά στο Φουγάρο
11 Οκτωβρίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Σινεμά στο Φουγάρο
31 Ιουλίου 20152 Αυγούστου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Σινεμά στο Φουγάρο
16 Ιουλίου 201519 Ιουλίου 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Σινεμά στο Φουγάρο
1 Αυγούστου 20142 Αυγούστου 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Σινεμά στο Φουγάρο