Προηγούμενες Εκδηλώσεις

1 July 20222 September 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ
Το Σινεμά στο FOUGARO
4 June 202124 September 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Σινεμά στο FOUGARO
3 July 202025 September 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Σινεμά στο FOUGARO
open air cinema
12 January 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
20 November 201922 December 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
Το Σινεμά στο FOUGARO
19 July 201922 September 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY
Το Σινεμά στο FOUGARO
14 April 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
31 March 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
17 March 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ
Το Σινεμά στο FOUGARO
3 March 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
17 February 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
3 February 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
3 February 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
20 January 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
23 December 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
9 December 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
18 November 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY
Το Σινεμά στο FOUGARO
4 November 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY
Το Σινεμά στο FOUGARO
21 October 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY
Το Σινεμά στο FOUGARO
4 July 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
BLUE2
Το Σινεμά στο FOUGARO
12 February 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
25 June 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Σινεμά στο FOUGARO
11 October 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Σινεμά στο FOUGARO
31 July 20152 August 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Το Σινεμά στο FOUGARO
16 July 201519 July 2015
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Σινεμά στο FOUGARO
1 August 20142 August 2014
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Το Σινεμά στο FOUGARO