Προηγούμενες Εκδηλώσεις

14 Απριλίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
31 Μαρτίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
3 Μαρτίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
17 Φεβρουαρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
3 Φεβρουαρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
3 Φεβρουαρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
20 Ιανουαρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
23 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
9 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
19 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Άλλες εκδηλώσεις
18 Μαρτίου 201719 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Η Ποίηση στο Φουγάρο
12 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
19 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
12 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
28 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
18 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Άλλες εκδηλώσεις