Προηγούμενες Εκδηλώσεις

12 Ιανουαρίου 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
14 Απριλίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
31 Μαρτίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
3 Μαρτίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
17 Φεβρουαρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
3 Φεβρουαρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
3 Φεβρουαρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
20 Ιανουαρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
23 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
9 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
19 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Άλλες εκδηλώσεις
18 Μαρτίου 201719 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Η Ποίηση στο FOUGARO
19 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Βιβλίο στο FOUGARO
12 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
18 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Άλλες εκδηλώσεις