Προηγούμενες Εκδηλώσεις

26 January 202327 January 2023
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Θέατρο στο FOUGARO
7 December 202211 December 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
WORKSHOPS @FOUGARO
6 October 202220 October 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
FOR KIDS
4 October 20221 June 2023
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Ευ Ζην στο FOUGARO
9 February 202227 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Ευ Ζην στο FOUGARO
8 February 202212 July 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Ευ Ζην στο FOUGARO
12 January 202223 February 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
WORKSHOPS @FOUGARO
16 June 202029 July 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
WORKSHOPS @FOUGARO
photography
12 January 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
14 April 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
31 March 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
3 March 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
17 February 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
3 February 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
3 February 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
20 January 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
23 December 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
9 December 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
19 March 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Άλλες εκδηλώσεις
18 March 201719 March 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Η Ποίηση στο FOUGARO
12 February 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Το Σινεμά στο FOUGARO
18 November 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
SPACE9
Άλλες εκδηλώσεις