Τι τρέχει

ART @FOUGARO

ΦΟΥΓΑΡΟ ART @FOUGARO
Τρίτη έως Κυριακή
FOUGARO ATHENS 14 ART @FOUGARO
Πέμπτη 7 Νοέμβριος 2019Τρίτη 31 Μάρτιος 2020

MUSIC @FOUGARO

CAFÉBISTROT MUSIC @FOUGARO
Σάββατο 16 Νοεμβρίου
CAFÉBISTROT MUSIC @FOUGARO
Σάββατο 23 Νοεμβρίου

Το Βιβλίο στο FOUGARO

NEWLIBRARY7 Το Βιβλίο στο FOUGARO
κάθε Σάββατο & Κυριακή
LIBRARY5 Το Βιβλίο στο FOUGARO
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου

Το Σινεμά στο FOUGARO

CAFÉBISTROT Το Σινεμά στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη & Κυριακή

Τα Εργαστήρια στο FOUGARO

WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή & Σάββατο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή | 5-6.30μμ
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή | 5-6μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε Παρασκευή
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη & Σαββατοκύριακο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη & Σάββατο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο | 5-6μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο & Κυριακή
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο από 9/11
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο | 6-7.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο από 9/11
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 12.30-1.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 1.30-2.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 5-6.30μμ
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 7-8μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη | 5-6μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη | 6-7μμ
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη | 7.30-9.30
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη από 3/10
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Πέμπτη από 24/10
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη | 7-8μμ
LIBRARY5 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε δεύτερη Κυριακή από 24 Νοεμβρίου
LIBRARY5 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Πέμπτη 14/11