Τι τρέχει

MUSIC @FOUGARO

CAFÉBISTROT MUSIC @FOUGARO
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

Το Βιβλίο στο FOUGARO

NEWLIBRARY7 Το Βιβλίο στο FOUGARO
Σεπτέμβριος 2019

Το Σινεμά στο FOUGARO

LIBRARY5 Το Σινεμά στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή

Τα Εργαστήρια στο FOUGARO

WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη από 18 Σεπτεμβρίου
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη από 4 Σεπτεμβρίου
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη από 4 Σεπτεμβρίου
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Πέμπτη 6-7μμ & Σαββατοκύριακο 10.30πμ -12μμ
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη & Σάββατο από 12 Σεπτεμβρίου
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή & Σάββατο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε Παρασκευή από 20 Σεπτεμβρίου
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή από 6 Σεπτεμβρίου
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε Σάββατο 6 - 7.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο έως 26 Οκτωβρίου
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή από 21 Σεπτεμβρίου
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή από 15 Σεπτεμβρίου
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή από 8 Σεπτεμβρίου
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή από 8 Σεπτεμβρίου