Τι τρέχει

Τα Εργαστήρια στο FOUGARO

WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή & Σάββατο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή | 5-6.30μμ
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή | 5-6μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε Παρασκευή από 4/10
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη & Σαββατοκύριακο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο | 5-6μμ
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη & Σάββατο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο | 6-7.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 12.30-1.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 1.30-2.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε Κυριακή από 6/10
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 5-6.30μμ
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 7-8μμ
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη & Κυριακή
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη από 2/10
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη από 18 Σεπτεμβρίου
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη | 6-7μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη από 4 Σεπτεμβρίου
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη από 3/10
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Πέμπτη από 24/10
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη από 3/10
LIBRARY5 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Πέμπτη 17/10
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Τετάρτη από 6 Νοεμβρίου
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο από 9/11
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο από 9/11
LIBRARY5 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε δεύτερη Κυριακή από 10 Νοεμβρίου
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε Πέμπτη από 14/11
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε Πέμπτη από 14/11