Τι τρέχει

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο

Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Τετάρτη 18:30 – 20:00 (5-9 ετών) | Κυριακή 19:00 – 21:00 (10-13 ετών)
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Τετάρτη 19:30 – 21:30
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Πέμπτη 16:30-18:00
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Παρασκευή 17:00 – 18:30
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Παρασκευή 19:00 – 21:00
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Σάββατο 10.30–12.00