Τι τρέχει

Τα Εργαστήρια στο FOUGARO

ΦΟΥΓΑΡΟ Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Οκτώβριος 2019 - Ιούνιος 2020
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή & Σάββατο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή | 5-6.30μμ
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή | 5-6μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε Παρασκευή
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη & Σαββατοκύριακο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο και Κυριακή
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
ΝΕΑ Τμήματα από Σαβ. 11/1 και Κυρ. 12/1/2020
ΦΟΥΓΑΡΟ Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Σάββατο 18 Ιανουαρίου έως Κυριακή 22 Μαρτίου
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Σάββατο 18 Ιανουαρίου | 4-6μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο | 5-6μμ
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη & Σάββατο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο από 9/11
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο | 6-7.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 12.30-1.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 1.30-2.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 5-6.30μμ
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 7-8μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τρίτη
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη | 5-6μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη | 6-7μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη | 7.30-9.30
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
από 9 Ιανουαρίου | κάθε Πέμπτη
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
από 9 Ιανουαρίου | κάθε Πέμπτη
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη | 7-8μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
από 28 Ιανουαρίου | κάθε Τρίτη
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
από 31 Ιανουαρίου | κάθε Παρασκευή
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου | 4-6μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τρίτη
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Πέμπτη 6 Φεβρουάριος 2020Πέμπτη 7 Μάιος 2020
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου | 4-6μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Σάββατο 21 Μαρτίου | 4-6μμ
SPACE9 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κυριακή 22 Μαρτίου | 7μμ