Τι τρέχει

Κάθε Σάββατο 10.30–12.00
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018Κυριακή 4 Μαρτίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018Κυριακή 4 Μαρτίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018Κυριακή 18 Μαρτίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Κυριακή 17:30-19:00
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Τετάρτη 18:30 – 20:00 (5-9 ετών), Κυριακή 19:00 – 21:00 (10-13 ετών)
ΝΑΥΠΛΙΟ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Τετάρτη 19:30 – 21:30
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Πέμπτη 16:30-18:00
ΝΑΥΠΛΙΟ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Παρασκευή 17:00 – 18:30
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018Σάββατο 31 Μαρτίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Παρασκευή 19:00 – 21:00
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο