Τι τρέχει

Η Μουσική στο Φουγάρο

Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ Η Μουσική στο Φουγάρο
Κυριακή 22 Ιουλίου 2018
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ Η Μουσική στο Φουγάρο
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018
LE CAFÉ Η Μουσική στο Φουγάρο
Κάθε Παρασκευή μετά τις 9 μμ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ Η Μουσική στο Φουγάρο
Σάββατο 4 Αυγούστου 2018
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ Η Μουσική στο Φουγάρο
Κυριακή 5 Αυγούστου 2018