Τι τρέχει

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Σάββατο
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Σάββατο
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Κυριακή
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Κυριακή
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Τετάρτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Τετάρτη & Πέμπτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
από 30 Ιανουαρίου | κάθε Τετάρτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Τετάρτη
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Πέμπτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Πέμπτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Πέμπτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε 2η Πέμπτη
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Παρασκευή
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο & Κυριακή
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου

Η Μουσική στο Φουγάρο

LE CAFÉ Η Μουσική στο Φουγάρο
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου
LE CAFÉ Η Μουσική στο Φουγάρο
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
LE CAFÉ Η Μουσική στο Φουγάρο
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου
LE CAFÉ Η Μουσική στο Φουγάρο
Σάββατο 2 Μαρτίου

Το Σινεμά στο Φουγάρο

ΑΙΘΟΥΣΑ 9 Το Σινεμά στο Φουγάρο
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
ΑΙΘΟΥΣΑ 9 Το Σινεμά στο Φουγάρο
Κυριακή 3 Μαρτίου

Το ΦΟΥΓΑΡΟ ταξειδεύει!

ΦΟΥΓΑΡΟ Το ΦΟΥΓΑΡΟ ταξειδεύει!
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου

Το Ευ Ζην στο Φουγάρο

ΦΟΥΓΑΡΟ Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
Κυριακή 3 Μαρτίου