Τι τρέχει

Η Τέχνη στο Φουγάρο

THE GALLERY Η Τέχνη στο Φουγάρο
Παρασκευή 7 Ιούνιος 2019Κυριακή 1 Σεπτέμβριος 2019

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σἀββατο 15 & Κυριακή 16 Ιουνίου
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
από Δευτέρα 17 Ιουνίου έως Παρασκευή 30 Αυγούστου
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Τετάρτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Πέμπτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Πέμπτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Πέμπτη & Παρασκευή
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Παρασκευή
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Παρασκευή
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Πέμπτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
από 26 Ιουνίου & κάθε Τετάρτη

Η Μουσική στο Φουγάρο

LE CAFÉ Η Μουσική στο Φουγάρο
Σάββατο 16 Ιουνίου
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ Η Μουσική στο Φουγάρο
Παρασκευή 21 Ιουνίου
ΦΟΥΓΑΡΟ Η Μουσική στο Φουγάρο
Κυριακή 25 Αυγούστου