Τι τρέχει

Η Τέχνη στο Φουγάρο

HALL 2 Η Τέχνη στο Φουγάρο
Τετάρτη έως Κυριακή
THE GALLERY Η Τέχνη στο Φουγάρο
Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2019

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Τετάρτη & Πέμπτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Τετάρτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Πέμπτη
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Πέμπτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Πέμπτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Παρασκευή
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Παρασκευή
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Σάββατο
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Σάββατο
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 4 Μαΐου
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Κυριακή
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Κυριακή
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κυριακή 5 Μαΐου
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαΐου

Το Βιβλίο στο Φουγάρο

Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Το Βιβλίο στο Φουγάρο
Σάββατο 27 Απριλίου
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Το Βιβλίο στο Φουγάρο
Παρασκευή 10 Μαΐου
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Το Βιβλίο στο Φουγάρο
Κυριακή 12 Μαΐου

Άλλες εκδηλώσεις

Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Άλλες εκδηλώσεις
Σάββατο 27 Απριλίου

Το ΦΟΥΓΑΡΟ ταξειδεύει!

ΦΟΥΓΑΡΟ Το ΦΟΥΓΑΡΟ ταξειδεύει!
Σάββατο 4 Μαΐου

Η Μουσική στο Φουγάρο

LE CAFÉ Η Μουσική στο Φουγάρο
Σάββατο 4 Μαΐου
LE CAFÉ Η Μουσική στο Φουγάρο
Σάββατο 11 Μαΐου