Τι τρέχει

Κάθε Παρασκευή 17:00 – 18:30
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Παρασκευή 19:00 – 21:00
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018Κυριακή 4 Μαρτίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018Κυριακή 4 Μαρτίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Κυριακή 17:30-19:00
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο