Τι τρέχει

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 17 & 24 Νοεμβρίου - 01 & 15 Δεκεμβρίου
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Τετάρτη από 17 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη από 18 Οκτωβρίου
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Παρασκευή 4-5μμ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Σάββατο από 10/11/2018
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Πέμπτη από 20 Σεπτεμβρίου
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 20/10, 03 & 17/11 - Κυριακή 21/10, 04 & 18/11
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Τετάρτη από 17 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη από 18 Οκτωβρίου
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Τετάρτη από 3/10/2018
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018Πέμπτη 30 Μαΐου 2019
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Παρασκευή από 28/9/2018
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018Παρασκευή 31 Μαΐου 2019
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Σάββατο από τις 29 Σεπτεμβρίου 2018
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Σάββατο από τις 6 Οκτωβρίου
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Σάββατο από τις 13 Οκτωβρίου για εφήβους και ενήλικες - Κάθε Κυριακή από τις 14 Οκτωβρίου για παιδιά
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Κυριακή από 30 Σεπτεμβρίου
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Κυριακή 17:30-19:00