Τι τρέχει

Η Τέχνη στο Φουγάρο

ΤΟ ΦΟΥΓΑΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η Τέχνη στο Φουγάρο
Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Η Μουσική στο Φουγάρο

LE CAFÉ Η Μουσική στο Φουγάρο
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018
LE CAFÉ Η Μουσική στο Φουγάρο
Παραμονή Πρωτοχρονιάς!

Το Βιβλίο στο Φουγάρο

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Το Βιβλίο στο Φουγάρο
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Το Βιβλίο στο Φουγάρο
Κυριακή 23 Δεκεμβρίου
LE CAFÉ Το Βιβλίο στο Φουγάρο
Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

Το Ευ Ζην στο Φουγάρο

THE GALLERY Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
Τετάρτη 12 - Κυριακή 16 Δεκεμβρίου
LE CAFÉ Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
Παραμονή Χριστουγέννων, Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου

Άλλες εκδηλώσεις

ΦΟΥΓΑΡΟ Άλλες εκδηλώσεις
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
ΦΟΥΓΑΡΟ Άλλες εκδηλώσεις
Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Πέμπτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Πέμπτη
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Τετάρτη 12 & 19 Δεκεμβρίου
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Παρασκευή 4-5μμ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018Παρασκευή 31 Μαΐου 2019
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Παρασκευή | 5-6:30μμ για παιδιά 6-12 και 7-9μμ από 13+
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Σάββατο 10:30πμ-12:00μμ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Σάββατο 5-7μμ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Σάββατο από 14+ & κάθε Κυριακή για παιδιά !
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Κυριακή 10:30-12:00
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Κυριακή 15.00-16.30 & 17:00-18:30
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κάθε Τετάρτη
ΦΟΥΓΑΡΟ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
24, 26-29, 31 Δεκεμβρίου & 2- 5 Ιανουαρίου, 8.30 π.μ-14.30 μ.μ.