Τι τρέχει

ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Η Τέχνη στο Φουγάρο
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017Πέμπτη 31 Μαΐου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017Πέμπτη 31 Μαΐου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Τα Bazaar του Φουγάρου
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η Τέχνη στο Φουγάρο
Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017Σάββατο 2 Ιουνίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017Σάββατο 2 Ιουνίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017Τετάρτη 30 Μαΐου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017Τετάρτη 30 Μαΐου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΘΟΣ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΘΟΣ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΘΟΣ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο