Τι τρέχει

Οι Εκθέσεις στο Φουγάρο

THE GALLERY Οι Εκθέσεις στο Φουγάρο
Σάββατο 14 Ιουλίου 2018Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018
THE GALLERY SHOP Οι Εκθέσεις στο Φουγάρο
Κάθε Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή

Η Μουσική στο Φουγάρο

Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ Η Μουσική στο Φουγάρο
Τρίτη 14 Αυγούστου 2018
LE CAFÉ Η Μουσική στο Φουγάρο
Κάθε Παρασκευή μετά τις 9 μμ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ Η Μουσική στο Φουγάρο
Σάββατο 18 Αυγούστου 2018
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ Η Μουσική στο Φουγάρο
Κυριακή 19 Αυγούστου 2018

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο

Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018
daycamps 2018
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018