Τι τρέχει

Η Τέχνη στο Φουγάρο

ΤΟ ΦΟΥΓΑΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η Τέχνη στο Φουγάρο
επισκέψιμη κάθε Τρίτη & Τετάρτη

Η Μουσική στο Φουγάρο

LE CAFÉ Η Μουσική στο Φουγάρο
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
LE CAFÉ Η Μουσική στο Φουγάρο
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου
LE CAFÉ Η Μουσική στο Φουγάρο
Σάββατο 2 Μαρτίου

Το Ευ Ζην στο Φουγάρο

ΦΟΥΓΑΡΟ Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
Κυριακή 3 Μαρτίου
LE CAFÉ Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
Σάββατο 2 Μαρτίου

Το Σινεμά στο Φουγάρο

ΑΙΘΟΥΣΑ 9 Το Σινεμά στο Φουγάρο
Κυριακή 3 Μαρτίου

Το ΦΟΥΓΑΡΟ ταξειδεύει!

ΦΟΥΓΑΡΟ Το ΦΟΥΓΑΡΟ ταξειδεύει!
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου

Άλλες εκδηλώσεις

LE CAFÉ Άλλες εκδηλώσεις
Σάββατο 9 Μαρτίου
ΦΟΥΓΑΡΟ Άλλες εκδηλώσεις
Κυριακή 10 Μαρτίου

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Τετάρτη & Πέμπτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Τετάρτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
από 30 Ιανουαρίου | κάθε Τετάρτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Τετάρτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Πέμπτη
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Πέμπτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Πέμπτη
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Παρασκευή
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Σάββατο
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο & Κυριακή
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Σάββατο
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Κυριακή
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
κάθε Κυριακή