Γίνετε μέλος της Βιβλιοθήκης

Εγγραφή Νέου Μέλους

Κάθε αναγνώστης που επιθυμεί να γίνει μέλος της βιβλιοθήκης θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην παρακάτω φόρμα. Η βιβλιοθήκη τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, προς τους σκοπούς και μόνο της εύρυθμης λειτουργίας της. Κάθε μέλος της βιβλιοθήκης είναι υπεύθυνο για την καλή κατάσταση των βιβλίων που δανείζεται. Στην περίπτωση καταστροφής ή απώλειας ο αναγνώστης είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το βιβλίο.

Στοιχεία Μέλους Της Βιβλιοθήκης