Το ΦΟΥΓΑΡΟ ως Έργο Τέχνης | FOUGARO AS AN ARTWORK

Διαδραστικό Έργο Τέχνης που ολοκληρώνεται
σε βάθος χρόνου, το FOUGARO υφαίνει την τέχνη
παντού μέσα στους χώρους του...

An interactive work of art created over 20 years,
by Greek artist Florica Kyriacopoulos,
FOUGARO weaves art into all its spaces.

Herbert Mehler
γλυπτό από την έκθεση PANTA RHEI
Ιούνιος 2016

sculpture from the PANTA RHEI exhibition
June 2016

CAFÉBISTROT
λεπτομέρεια από την κουζίνα

detail of the kitchen

CAFÉBISTROT
προετοιμασία εταιρικού γεύματος, 2017

preparation of a corporate meal, 2017

CAFÉBISTROT
λεπτομέρεια εισόδου κουζίνας

detail, kitchen entrance

CAFÉBISTROT | Bar

CAFÉBISTROT | Bar

CAFÉBISTROT
Μοτσαρέλα με ντοματίνια κονφί & βασιλικό
Νίκος Σουλιές, 2018

Mozzarella with confit of cherry tomatoes and basil
Nikos Soulies, 2018

CAFÉBISTROT
τηγανητό brie με φρούτα του δάσους
Νίκος Σουλιές, 2018

fried brie with berries
Nikos Soulies, 2018

CAFÉBISTROT
σούπα μαύρης σοκολάτας με chilli & whiskey
Νίκος Σουλιές, 2018

dark chocolate soup with chilli and whiskey
Nikos Soulies, 2018

BLUE2
από τη σειρά Αλφάβητος
Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, 2018

from the Alphabet series
Alexandros Maganiotis, 2018

CAFÉBISTROT | νηστήσιμος χαλβάς
Νίκος Σουλιές, 2018

Lenten halva
Nikos Soulies, 2018

CAFÉBISTROT | BLUE2
είσοδος

entrance

CAFÉBISTROT | BLUE2
κινέζικο παράθυρο 19ου αιώνα
FKPCOLLECTION

Chinese, 19th century window pane
FKPCOLLECTION

BLUE2 | γλυπτό-φωτιστικό
FRANZ WEST
BIG LAMP XL, 2008
FKPCOLLECTION

sculpture, ceiling light fixture
FRANZ WEST
BIG LAMP XL, 2008
FKPCOLLECTION

BLUE2 | detail
λεπτομέρεια

BLUE2 | από την έκθεση
Electric Fairy Tale
Μιλένα Παναγιώτοβα, 2018

from the exhibition
Electric Fairy Tale
Milena Panayotova, 2018

BLUE2 | χειροποίητο φωτιστικό
του Μάνου Ανδρέου

Hand-made light fixture
by Manos Andreou

BLUE2 | Exit
Έξοδος

WORKSHOP4 | φως
light

WORKSHOP4
από το εργαστήριο
της Γιάννας Καραγιάννη
για παιδιά 7-12 ετών, 2018

from the workshop
run by Yianna Karayianni
for children aged 7-12, 2018

WORKSHOP4
έργο της Γιάννα Καραγιάννη, 2015

work by Yianna Karayianni, 2015

WORKSHOP4
από το εργαστήρι Κεραμικής
της Πολυτίμης Μπηλιώνα, 2017

from the ceramics workshop
run by Polytimi Biliona, 2017

WORKSHOP4
ζωγραφική από το εργαστήριο
της Γιάννας Καραγιάννη, 2017

painting from the workshop
by Yianna Karayianni, 2017

FOUGARO GALLERY

FOUGARO GALLERY
Αντώνης Στάβερης Ζωγραφική, 2017

Antonis Staveris Painting, 2017

FOUGARO GALLERY
από την έκθεση Pop up #1, 2014
FKPCOLLECTION

from the Pop Up #1 exhibition, 2014
FKPCOLLECTION

FOUGARO GALLERY
έργο της Λήδας Παπακωνσταντίνου
από την έκθεση
3 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΟΔΩΡΗΣ, ΛΙΤΣΑ, ΛΗΔΑ, 2016

work by Leda Papaconstantinou
from the 3 Papaconstantinou,
Thodoris, Litsa, Leda, exhibition, 2016

FOUGARO GALLERY
λεπτομέρεια από έργο της
Βάσως Γκιώνη-Ζησιμοπούλου, 2018

work by Vasso Gionni-Zisimopoulou, detail, 2018

LIBRARY5

LIBRARY5
από την έκθεση
Big Moving Photo Bazaar 2018
φωτογραφία Φ.Π.Κυριακοπούλου

From the
Big Moving Photo Bazaar exhibition 2018,
Photo: F. Kyriacopoulos

PLANES & GARDENS #1, 2016

THE STORE
Η Επίσκεψη, 2018

The Visit, 2018

THE STORE
Francesco Morreti

THE STORE
Mark Hadjipateras

THE STORE
Herbert Mehler

THE STORE
Herbert Mehler

THE STORE
Thanassis Lalas

SPACE 9
στον τοίχο το έργο
#18 της Δ. Λαζαρίδου
FKPCOLLECTION

on the wall
#18, D. Lazaridou
FKPCOLLECTION

SPACE 9 | γεύμα, 2016
meal, 2016

NEWLIBRARY7

Οι Νέοι Αναγνώστες
Young readers

GARDEN KIOSK, 2018

PLANES & GARDENS #2, 2017

“το Φουγαράκι”, 2015
«Fougaraki» food kiosk, 2015

CAFÉBISTROT | Summer Bar

Cheers!

Φλωρίκα Κυριακοπούλου
Το FOUGARO #1| 2012
(φουγάρο, φως & χρωματιστός καπνός)
Florica Kyriacopoulos
Fougaro #1, 2012
site specific installation
(Smokestack, light & coloured smoke)