Συνεργασίες

Ιούνιος 2012, Φιλοξενία δύο εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ναυπλίου στο Αίθριο 1
Ιούνιος 2012, Φιλοξενία δύο εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ναυπλίου στο Αίθριο 1

Τα τελευταία χρόνια, το Φουγάρο και τα επιμέρους τμήματά του έχουν καθιερώσει ένα ιδιαίτερα ευρύ δίκτυο συνεργασίας με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η έννοια της συνεργασίας είναι τεράστιας σημασίας για τη φιλοσοφία του Φουγάρου και στόχος μας είναι αφενός να συνεχίζουμε την κοινή μας δράση με φορείς που ήδη συνεργαζόμαστε, όσο και να προσελκύουμε νέες συνεργασίες για να ανταποκρινόμαστε πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του σύγχρονου πολιτιστικού γίγνεσθαι