Συνεργασίες

Μάρτιος 2019, Κονσέρτο της Minnetonka High School Symphony Orchestra από το Γυμνάσιο Μιννετόνκα
Μάρτιος 2019, Κονσέρτο της Minnetonka High School Symphony Orchestra από το Γυμνάσιο Μιννετόνκα

Τα τελευταία χρόνια, το FOUGARO ARTCENTER και τα επιμέρους τμήματά του έχουν καθιερώσει ένα ιδιαίτερα ευρύ δίκτυο συνεργασίας με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η έννοια της συνεργασίας είναι τεράστιας σημασίας για τη φιλοσοφία του FOUGARO ARTCENTER και στόχος μας είναι αφενός να συνεχίζουμε την κοινή μας δράση με φορείς που ήδη συνεργαζόμαστε, όσο και να προσελκύουμε νέες συνεργασίες για να ανταποκρινόμαστε πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του σύγχρονου πολιτιστικού γίγνεσθαι