"Το φάσμα"

Ωδή Εβδόμη

Μάθε ότι εις τους χορούς

των πολέμων, ως έσωσεν

η ανδρεία τον στρατιώτην,

ούτω εις αυτούς η ομόνοια

σόνει τα έθνη.

 

Ανδρέας
Κάλβος
(1792 – 1869)
"Το φάσμα" (1826)