Σε βρίσκει η ποίηση

[...] εκεί που νομίζεις ότι βρήκες απάντηση σε όλα

κι ύστερα βλέπεις τι πρόβλημα έχουν οι απαντήσεις,

πόσο γρήγορα γεννούν χιλιάδες νέα ερωτήματα... 

Εκεί απάνω σε βρίσκει η ποίηση
 

Τίτος
Πατρίκιος
(1928-)
«Σε βρίσκει η ποίηση»