Σαπφείρινο Τοπίο

η θάλασσα

σαπφείρινη

να θαυμάζουνε τα μάτια

των αθώων

Γιώργος
Μπρουνιάς
(1946-)
Σαπφείρινο Τοπίο, 2005-2007