Παιχνίδια τ'ουρανού και του νερού

Εχ, η ομορφιά - βαλάντωμα

Ποιος είπε δεν υπάρχει;

Πεύκα, πουλιά και κιτρολέϊμονα.

Γιάννης
Ρίτσος
(1909-1990)
Παιχνίδια τ'ουρανού και του νερού, 1985