Οι άνθρωποι βιάζονται

Οι άνθρωποι βιάζονται: έγνοιες, βιοτικές συνθήκες,

όνειρα, συμβιβασμοί-

που καιρός να γνωρίσουν τη ζωή τους.

Τάσος
Λειβαδίτης
(1922-1988)
«Καθ΄ημέραν βίος», 1985