Μαλακτικό το φως του Οκτωβρίου

Μαλακτικό το φως του Οκτωβρίου.

Το πίνω. Αργά αργά.

Ανακατεύοντας το συνεχώς

προσεκτικά κι αργά.

Μη και χυθεί σταγόνα

από την αίσθηση που ζω

που την πίνω αργά αργά

σ’ ένα πολύ ρηχό φλιτζάνι.

Κική
Δημουλά
(1931-)
«Υπόφωτο»