Η άνοιξη, περαστικιά

Η άνοιξη, περαστικιά
απ’ το σπίτι,
έσυρε μια χαρακιά
στο φεγγίτη.

Χάραξε κλαδιά πλεχτά
σα γαϊτάνι,
και τα φύλλα τα δετά
σε στεφάνι

Τέλλος
Άγρας
1899 – 1944
Καθημερινές