Εκείνη του Αυγούστου - Αύγουστος ήταν; - η βραδυά...

Εκείνη του Αυγούστου - Αύγουστος ήταν; - η βραδυά...

Μόλις θυμούμαι πια τα μάτια˙ ήσαν, θαρρώ, μαβιά...

Α ναι, μαβιά˙ ένα σαπφείρινο μαβί.

Κ. Π.
Καβάφης
1863-1933