Είχε κρεμάσει μικρούς καθρέπτες πάνου στα δέντρα

Είχε κρεμάσει μικρούς καθρέπτες πάνου στα δέντρα

για να βλέπωνται τα πουλιά

Ε.Χ.
ΓΟΝΑΤΑΣ
1924-2006
Ανασκαφή