Δεν χρειάζεται να υπάρχει θάλασσα

Δεν χρειάζεται να υπάρχει θάλασσα
Για να προχωρήσει ένα καράβι

Οδυσσέας
Ελύτης
1911-1996
«Συνεικόνες» ΕΝ ΛΕΥΚΩ 1992