Γιατί βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη

Γιατί βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη
και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου,
μα ολάκερον ερίζωσα το νου μου στη σιγή,
νά που και πάλι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή,
πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πηγή χαρά μου…

Άγγελος
Σικελιανός
1884-1951
Από τον Λυρικό Βίο Β΄