Απολογία

Παρά τα γεγονότα δεν άλλαξα πεποιθήσεις

Παραμένω ο αυτός με τις ίδιες ιδέες

που τρυπούν σαν αγκάθια το μυαλό μου.

Νάσος
Βαγενάς
(1945 - )
Απολογία, 1982