Έφυγε η σκέψη το πρωί

Έφυγε η σκέψη το πρωί

κι ακόμα να γυρίσει

Δεν ήθελε Πρωτομαγιά μόνο σου να σ' αφήσει

Κρητική
Μαντινάδα