Άνοιξη !

Παιδιά, το είπε ο Κότσυφας! Σήμερα.
Άκουσα τις πρώτες νότες με την ανατολή.
Θαρσείτε!

Χρίστος
Κυρκιντάνος
μήνυμα στους φίλους του, 23/02/2013