«Τοπίο Καλοκαιριού»

Χαράζω το όνομά σου στην ελιά

Και ψάχνω των ανέμων τα λημέρια.

Πεθαίνουν τα ξανθά τα καλοκαίρια

Και φεύγουν για το νότο τα πουλιά.

Κλείτος
Κύρου
(1921-2006)
«Εν όλω. Συγκομιδή 1943-1997»