«Στο παιδί μου»

Κι όταν σε λίγο από τ΄ απάνεμα λιμάνια πλέρια

στο πέλαιο απλώσεις μόνο τα φτερά σου,

και λάχω μπρος σου και πω «πάρε άλλο δρόμο» ή «στάσου»,

πέρνα από πάνω μου κι ακλούθα τα δικά σου αστέρια.

Γιώργος
Δελής
(1870-1954)
«Στο παιδί μου»