«Σονέτο μάλλον απαισιόδοξο», 1957

να ελπίζεις -να ελπίζεις πάντα- πως ανάμεσα εις τους ανθρώπους

-που τους ρημάζει η τρομερή «ευκολία»-

θα συναντήσεις απαλές ψυχές με τρόπους

Νίκος
Εγγονόπουλος
(1910-1975)
«Στην Κοιλάδα με του Ροδώνες»