«Η θάλασσα»

Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα

χίλιοι τη χαίρονται – ένας την πληρώνει.

Ντίνος
Χριστιανόπουλος
(1931 - )
«Η θάλασσα», 1962