«Αμοργός»

Να βρεις μια άλλη θάλασσα μιαν άλλη απαλοσύνη

Να πιάσεις από τα λουριά του Αχιλλέα τ΄ άλογα

Αντί να κάθεσαι βουβή τον ποταμό να μαλώνεις

Νίκος
Γκάτσος
(1911-1992)
«Αμοργός», 1943