Προσβασιμότητα

Φουγάρο - Προσβασιμότητα

Το Φουγάρο έχει προσαρμόσει το σχεδιασμό των χώρων του ώστε να εξυπηρετεί την πρόσβαση ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Σε όλους τους χώρους του Φουγάρου, με εξαίρεση το ArtShop για το οποίο προβλέπεται ειδική κατασκευή, η είσοδος αμαξιδίων και η ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων είναι εξασφαλισμένη.

Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί ειδικές θέσεις στάθμευσης και κατάλληλοι χώροι υγιεινής για ΑMEA, ενώ σε κάθε περίπτωση το προσωπικό του Φουγάρου φροντίζει οι ειδικές εγκαταστάσεις να είναι ελεύθερες από εμπόδια και αντικείμενα.