Προσβασιμότητα

Το FOUGARO ARTCENTER έχει προσαρμόσει το σχεδιασμό των χώρων του ώστε να εξυπηρετεί την πρόσβαση ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Η είσοδος αμαξιδίων και η ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων είναι εξασφαλισμένη στους περισσότερους χώρους του FOUGARO ARTCENTER.

Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί ειδικές θέσεις στάθμευσης και κατάλληλοι χώροι υγιεινής για ΑMEA, ενώ σε κάθε περίπτωση το προσωπικό του FOUGARO ARTCENTER φροντίζει οι ειδικές εγκαταστάσεις να είναι ελεύθερες από εμπόδια και αντικείμενα.