Προσβασιμότητα

Φουγάρο - Προσβασιμότητα

Το Φουγάρο έχει προσαρμόσει το σχεδιασμό των χώρων του ώστε να εξυπηρετεί την πρόσβαση ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Η είσοδος αμαξιδίων και η ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων είναι εξασφαλισμένη στους περισσότερους χώρους του Φουγάρου.

Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί ειδικές θέσεις στάθμευσης και κατάλληλοι χώροι υγιεινής για ΑMEA, ενώ σε κάθε περίπτωση το προσωπικό του Φουγάρου φροντίζει οι ειδικές εγκαταστάσεις να είναι ελεύθερες από εμπόδια και αντικείμενα.