Προηγούμενες Εκδηλώσεις

19 Νοεμβρίου 20164 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
18 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Άλλες εκδηλώσεις
13 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
12 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
12 Νοεμβρίου 201613 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
11 Νοεμβρίου 201623 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
5 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
5 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
5 Νοεμβρίου 201627 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
29 Οκτωβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
29 Οκτωβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
28 Οκτωβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
28 Οκτωβρίου 201630 Οκτωβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
28 Οκτωβρίου 201630 Οκτωβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
22 Οκτωβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
20 Οκτωβρίου 20168 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
18 Οκτωβρίου 201631 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
15 Οκτωβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
15 Οκτωβρίου 201628 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
9 Οκτωβρίου 201611 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
9 Οκτωβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
8 Οκτωβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
8 Οκτωβρίου 201610 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
8 Οκτωβρίου 201630 Οκτωβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
7 Οκτωβρίου 20169 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
7 Οκτωβρίου 201625 Αυγούστου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
7 Οκτωβρίου 20169 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
7 Οκτωβρίου 20169 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
6 Οκτωβρίου 20168 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
6 Οκτωβρίου 20168 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
6 Οκτωβρίου 201626 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
5 Οκτωβρίου 20167 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
5 Οκτωβρίου 201629 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
5 Οκτωβρίου 201631 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
5 Οκτωβρίου 20167 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
5 Οκτωβρίου 20169 Οκτωβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Άλλες εκδηλώσεις
5 Οκτωβρίου 201611 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
2 Οκτωβρίου 201611 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
2 Οκτωβρίου 201611 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
24 Σεπτεμβρίου 201631 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Άλλες εκδηλώσεις
24 Σεπτεμβρίου 201625 Σεπτεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Άλλες εκδηλώσεις
24 Σεπτεμβρίου 201625 Σεπτεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
24 Σεπτεμβρίου 201629 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
HALL 2
Η Τέχνη στο Φουγάρο
18 Σεπτεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
10 Σεπτεμβρίου 201611 Σεπτεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
20 Αυγούστου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
14 Αυγούστου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
13 Αυγούστου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
6 Αυγούστου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
6 Αυγούστου 201621 Αυγούστου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο

Σελίδες