Προηγούμενες Εκδηλώσεις

4 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
4 Φεβρουαρίου 201726 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
28 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
28 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
27 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
21 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
14 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
7 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
7 Ιανουαρίου 201729 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
5 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
4 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
1 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
31 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
26 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Άλλες εκδηλώσεις
25 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
24 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
17 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
17 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
16 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
11 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
11 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
10 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
10 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
10 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
10 Δεκεμβρίου 201631 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Άλλες εκδηλώσεις
10 Δεκεμβρίου 20168 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Άλλες εκδηλώσεις
8 Δεκεμβρίου 20166 Ιανουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
4 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
3 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
3 Δεκεμβρίου 201631 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
2 Δεκεμβρίου 201623 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
1 Δεκεμβρίου 20168 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
30 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
26 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
19 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
19 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
19 Νοεμβρίου 20164 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
18 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Άλλες εκδηλώσεις
13 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
12 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
12 Νοεμβρίου 201613 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
11 Νοεμβρίου 201623 Δεκεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
5 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
5 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
5 Νοεμβρίου 201627 Νοεμβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
29 Οκτωβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο

Σελίδες