Προηγούμενες Εκδηλώσεις

1 Μαΐου 201727 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
1 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
4 Μαρτίου 201730 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Η Τέχνη στο Φουγάρο
never get us
29 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
26 Απριλίου 20177 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
22 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
21 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
11 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
10 Απριλίου 201723 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
10 Απριλίου 201713 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
8 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
8 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
8 Απριλίου 201730 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
8 Απριλίου 201723 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Τα Bazaar του Φουγάρου
5 Απριλίου 201719 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
2 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Άλλες εκδηλώσεις
1 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
31 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
31 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
29 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η Μουσική στο Φουγάρο
29 Μαρτίου 201712 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
25 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
25 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Ο Χορός στο Φουγάρο
25 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
19 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Άλλες εκδηλώσεις
18 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
18 Μαρτίου 201719 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Η Ποίηση στο Φουγάρο
12 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
12 Μαρτίου 201714 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
11 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
11 Μαρτίου 201712 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
11 Μαρτίου 201710 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
9 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
7 Μαρτίου 201731 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
4 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
formix
4 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
rea galanaki
4 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Άλλες εκδηλώσεις
4 Μαρτίου 201711 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
mathisiakes diskolies
4 Μαρτίου 201726 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
27 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
kites
24 Φεβρουαρίου 201726 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
pirate
25 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
animals carnival
25 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
martides
19 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
19 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
18 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
16 Φεβρουαρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
15 Φεβρουαρίου 201730 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Ποίηση στο Φουγάρο

Σελίδες