Προηγούμενες Εκδηλώσεις

23 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Ποίηση στο Φουγάρο
22 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Ο Χορός στο Φουγάρο
20 Ιουνίου 20172 Ιουλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
17 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
17 Ιουνίου 201710 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η Τέχνη στο Φουγάρο
Staveris Fougaro
16 Ιουνίου 20178 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
14 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
11 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
10 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
10 Ιουνίου 201711 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
10 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
9 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
4 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
3 Ιουνίου 201726 Αυγούστου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Άλλες εκδηλώσεις
2 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
2 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
28 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Ο Χορός στο Φουγάρο
27 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
21 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
20 Μαΐου 201721 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
20 Μαΐου 201720 Αυγούστου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
HALL 2
Η Τέχνη στο Φουγάρο
pinelopi gatsa
14 Μαΐου 201728 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
13 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
13 Μαΐου 20173 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
13 Μαΐου 201714 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
13 Μαΐου 201714 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
6 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
6 Μαΐου 20177 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
5 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
1 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
1 Μαΐου 201727 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
4 Μαρτίου 201730 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Η Τέχνη στο Φουγάρο
never get us
29 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
26 Απριλίου 20177 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
22 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
21 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
11 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
10 Απριλίου 201713 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
10 Απριλίου 201723 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
8 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
8 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
8 Απριλίου 201730 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
8 Απριλίου 201723 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Τα Bazaar του Φουγάρου
5 Απριλίου 201719 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
2 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Άλλες εκδηλώσεις
1 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
31 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο

Σελίδες