Προηγούμενες Εκδηλώσεις

17 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
16 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
16 Δεκεμβρίου 20177 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Τα Bazaar του Φουγάρου
16 Δεκεμβρίου 20177 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η Τέχνη στο Φουγάρο
10 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
9 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
8 Δεκεμβρίου 20176 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
2 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
29 Νοεμβρίου 20177 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
25 Νοεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
19 Νοεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
18 Νοεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
18 Νοεμβρίου 201716 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
11 Νοεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
5 Νοεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
28 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
28 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
22 Οκτωβρίου 201717 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
21 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
15 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
14 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
14 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
11 Οκτωβρίου 201727 Μαΐου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
7 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
7 Οκτωβρίου 20173 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η Τέχνη στο Φουγάρο
7 Οκτωβρίου 201729 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
7 Οκτωβρίου 201721 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
HALL 2
Η Τέχνη στο Φουγάρο
6 Οκτωβρίου 201727 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
1 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
1 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
23 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
22 Σεπτεμβρίου 201729 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
17 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
16 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
13 Σεπτεμβρίου 201717 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
9 Σεπτεμβρίου 20171 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
8 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
8 Σεπτεμβρίου 201729 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
1 Σεπτεμβρίου 20173 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
1 Σεπτεμβρίου 20173 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Άλλες εκδηλώσεις
yamaha tricity_diagonismos FJF#5
28 Αυγούστου 201710 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Άλλες εκδηλώσεις
27 Αυγούστου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
26 Αυγούστου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
14 Αυγούστου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
13 Αυγούστου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
12 Αυγούστου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
6 Αυγούστου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
5 Αυγούστου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
1 Αυγούστου 201727 Αυγούστου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
29 Ιουλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο

Σελίδες