Προηγούμενες Εκδηλώσεις

12 October 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
10 October 201919 December 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS @FOUGARO
5 October 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
5 October 201927 October 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Βιβλίο στο FOUGARO
3 October 201926 December 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY5
WORKSHOPS @FOUGARO
28 September 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
28 September 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY5
Το Βιβλίο στο FOUGARO
21 September 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
21 September 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS @FOUGARO
13 September 201914 September 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
MUSIC @FOUGARO
7 September 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
7 September 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS @FOUGARO
7 September 201929 September 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Βιβλίο στο FOUGARO
30 August 201931 March 2020
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
WORKSHOPS @FOUGARO
25 August 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
MUSIC @FOUGARO
24 August 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
17 August 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
17 August 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
Το Ευ Ζην στο FOUGARO
4 August 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
MUSIC @FOUGARO
3 August 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
3 August 20191 September 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Βιβλίο στο FOUGARO
28 July 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
MUSIC @FOUGARO
27 July 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
26 July 201931 July 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS @FOUGARO
20 July 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
19 July 201922 September 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY5
Το Σινεμά στο FOUGARO
18 July 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS @FOUGARO
14 July 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
MUSIC @FOUGARO
13 July 201928 July 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Βιβλίο στο FOUGARO
11 July 20198 August 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS @FOUGARO
9 July 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
Το Ευ Ζην στο FOUGARO
5 July 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY5
Η Ποίηση στο FOUGARO
1 July 201931 August 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Βιβλίο στο FOUGARO
29 June 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY5
Το Βιβλίο στο FOUGARO
28 June 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
WORKSHOPS @FOUGARO
25 June 201928 July 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Οι Εκθέσεις στο FOUGARO
21 June 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
MUSIC @FOUGARO
17 June 201930 August 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS @FOUGARO
16 June 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
15 June 201916 June 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS @FOUGARO
15 June 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
10 June 20199 August 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS @FOUGARO
7 June 201915 September 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ART @FOUGARO
5 June 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOP4
WORKSHOPS @FOUGARO
1 June 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
1 June 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
NEWLIBRARY7
Το Βιβλίο στο FOUGARO
31 May 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
Το Θέατρο στο FOUGARO

Σελίδες