Προηγούμενες Εκδηλώσεις

3 Αυγούστου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
30 Ιουλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
29 Ιουλίου 201619 Αυγούστου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
29 Ιουλίου 201621 Αυγούστου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
23 Ιουλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
22 Ιουλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
15 Ιουλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
7 Ιουλίου 201628 Ιουλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
6 Ιουλίου 201627 Ιουλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
4 Ιουλίου 201629 Ιουλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
3 Ιουλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
2 Ιουλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
1 Ιουλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Ποίηση στο Φουγάρο
1 Ιουλίου 201619 Αυγούστου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
30 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
26 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
25 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
25 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Σινεμά στο Φουγάρο
24 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
22 Ιουνίου 20163 Ιουλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
17 Ιουνίου 201619 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Η Μουσική στο Φουγάρο
12 Ιουνίου 201619 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
11 Ιουνίου 201630 Οκτωβρίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η Τέχνη στο Φουγάρο
10 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
8 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Άλλες εκδηλώσεις
5 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
4 Ιουνίου 201611 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
28 Μαΐου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
27 Μαΐου 201611 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
22 Μαΐου 201612 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
21 Μαΐου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Άλλες εκδηλώσεις
18 Μαΐου 201619 Μαΐου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Άλλες εκδηλώσεις
14 Μαΐου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
14 Μαΐου 201629 Μαΐου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
13 Μαΐου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
13 Μαΐου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Ποίηση στο Φουγάρο
12 Μαΐου 201626 Μαΐου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
8 Μαΐου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
7 Μαΐου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
7 Μαΐου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
7 Μαΐου 201628 Μαΐου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
6 Μαΐου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
5 Μαΐου 201616 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
25 Απριλίου 201626 Απριλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
23 Απριλίου 201624 Απριλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
23 Απριλίου 201614 Μαΐου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
21 Απριλίου 201616 Ιουνίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
20 Απριλίου 201621 Αυγούστου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Τέχνη στο Φουγάρο
16 Απριλίου 2016
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο

Σελίδες